Skip to content

Leo,
de gemuteerde
Leeuw

Leo staat voor een nieuwe manier van leidinggeven. Leo traint, coacht en helpt leidinggevend Nederland om op een andere manier naar leiderschap te kijken. Leo geeft inzichten in hoe je kunt muteren van een directieve Leeuw(-in) naar het nieuwe leiderschap.

Innerforce®

Leo ontwikkelt de
Innerforce® methode

Dé nieuwe stakeholdermanagementmethode waarmee je op een andere manier leiding kunt geven aan (transitie)processen en projecten.

Gedachtegoed

Waarom komen
mensen in beweging?

In de steeds complexere vraagstukken die we als samenleving het hoofd moeten bieden, wordt deze vraag steeds relevanter. De tijd van directieve sturing van bedrijven en procesvraagstukken is inmiddels gelukkig achter ons. Duurzame verandering bereik je door draagvlak en samenwerking. Het samen doen vergt echter wel de kunst om ook samen convergerend ergens heen te gaan. Lukt dit niet dan zijn deze “samen doen processen” gedoemd te eindigen in een divergerend “allemaal ergens anders heen rennen” resultaat.

Niet zelf directief de beweging afdwingen (het dominante gedrag van de leeuw), maar de beweging uit de ander laten komen door deze ander te prikkelen op zijn/haar persoonlijke drijfveren.

Leo – a way of thinking

De gemuteerde leeuw (m/v) staat voor meer dan alleen een manier van leiderschap tonen. Het is meer een levensovertuiging; een manier van leven en denken. En vooral een houding die je aanneemt ten opzichte van anderen. Niet vanuit jezelf redenerend maar vanuit inzicht in de drijfveren van de ander. 

 

Denk als Leo! Iedereen staat in een krachtenveld tot elkaar. Het gedrag dat iemand vertoont, wordt daar dus ook door bepaald. Inzicht in en begrip voor dat krachtenveld geeft je handvatten om diegene te gaan laten bewegen.

De Innerforce® methode

De gemuteerde leeuw
in de praktijk

“Een echte leider laat mensen bewegen zonder ze direct aan te hoeven sturen”

IR. R (RAOUL) RIJNTJES (DIRECTEUR LEO)

Wij ontwikkelen momenteel de Innerforce® methode: Leiderschap vanuit binnenkracht. Een nieuwe methode waarmee het leiderschap als gemuteerde Leeuw, acterend van het inzicht in het krachtenveld tussen de stakeholders, zichtbaar, tastbaar en eigen gemaakt kan worden. De ander begrijpen, inzien wat iemand raakt, aanvoelen waardoor iemand gaat bewegen. Daar draait het om.

Innerforce® is een methode die beweging creëert vanuit de organisatie zelf richting de gewenste transitie of projectdoelen. Die de innerlijke kracht van de medewerkers optimaal benut en draagvlak en energie brengt. Dit doen we door het in beeld brengen van de stakeholders die het doel beïnvloeden, de kansen en risico’s ten opzichte van het gedefinieerde doel en deze te koppelen aan de persoonlijke drijfveren van de betrokken stakeholders.

Door mensen te benaderen vanuit inzicht in het krachtenveld tussen mensen en ze te triggeren op hun persoonlijke drijfveren ontstaat er een bewegend veld waar draagvlak is voor de gewenste transitie: leiding geven als een gemuteerde Leeuw!

In het doorgronden van persoonlijke drijfveren maken we o.a. gebruik van al bewezen methodes en werkvormen als Deep Democracy, de ijsberg theorie van McClelland, het doen van opstellingen, het stellen van Rake Vragen, etc.

De Innerforce® methode is méér dan managen. Het is een “way of living”. Ook in het dagelijks leven is het van belang om de ander beter te begrijpen en om zelf beter begrepen te worden. En om écht te begrijpen zul je moeten ontdekken wat iemand zijn drijfveren zijn, waarbij het noodzakelijk is om eerst naar jezelf te durven kijken.

A (ANITA) TE LINDERT MCD (DIRECTEUR LEO)

Op verkenning met Leo

Wat doen we en voor wie?

Om als leidinggevende je doel te bereiken in een proces, project of transitie heb je een visie nodig waarheen te gaan. Ook heb je in de groep draagvlak en energie nodig om samen een duurzaam resultaat neer te zetten. De gemuteerde leeuw (of leeuwin!) inventariseert eerst hoe het krachtenveld is in de groep en welke krachten van buitenaf invloed hebben op de groep. Denk aan status, hierarchie, invloed, aanzien, karaktereigenschappen, drijfveren en beïnvloeders. Vanuit deze inventarisatie ontstaat een beeld over hoe je de gewenste beweging kan bereiken en hoe de groep deze kan ondersteunen of zelfs stimuleren. 

 

Leo ondersteunt organisaties in veranderprocessen en bedrijfsprocesoptimalisaties door het implementeren van stakeholdermanagement vanuit de Innerforce® methode. Ook kan zij het volledige proces van de gewenste doorontwikkeling van uw organisatie aansturen door de inzet van getrainde procesmanagers.

Wat zijn de ambities van Leo?

In de nabije toekomst zullen wij de Innerforce® methode verder doorontwikkelen. Hierover zal een managementboek uitgegeven worden en zullen we presentaties en trainingen gaan geven.

Leo is er voor iedere leidinggevende die vanuit een ander gedachtegoed leiding wil gaan geven.

Van directief naar beweging vanuit de groep zelf. En vanuit standaard leidinggeven naar persoonlijke connectie. Resultaat? Het sneller bereiken van het einddoel mét draagvlak en energie vanuit de groep. En bovenal meer plezier in je werk!